> כאשר לא ניתן להדפיס כראוי > תוצאות ההדפסה אינן משביעות רצון > מופיעים כתמי מריחה בתדפיסים
54AS-05U

מופיעים כתמי מריחה בתדפיסים

סיבה אפשרית היא שלא נעשה שימוש בנייר המתאים או שישנה בעיה עם סביבת ההפעלה. בדוק את הדברים הבאים.

האם אתה משתמש בנייר מתאים?

בדוק את הנייר שבשימוש והחלף בנייר מתאים.

האם מופיעים כתמי מריחה בעת השימוש במכשיר בסביבה בעלת רמת לחות נמוכה?

שנה את ההגדרות של <Low Humidity Mode>. אפקט השיפור חזק יותר ב-<Mode 2> מאשר ב-<Mode 1>. נסה תחילה עם <Mode 1>.
הערה
אם <Low Humidity Mode> מוגדרת, ייתכן שתתקבל צפיפות הדפסה נמוכה יותר או בלתי-אחידה בעת השימוש במכשיר בסביבה עם לחות גבוהה.

האם מופיעות מריחות בתדפיסים בהתאם לסוג הנייר או לסביבת ההפעלה?

שנה את ההגדרות של <Correct Blurry Image>. אפקט השיפור חלש יותר ב-<Mode 1> וחזק יותר ב-<Mode 4>. נסה את הכוונון שמתחיל ב-<Mode 1>.
הערה
הגדרה של אפקט שיפור חזק יותר עלולה להוביל לצפיפות הדפסה בהירה יותר או להאטת ההדפסה. היא עלולה לגרום לקצוות פחות חדים ולפרטים גסים יותר.
אם צוין [Barcode Adjustment Mode] במנהל המדפסת, ההגדרה <Correct Blurry Image> מושבתת.

האם המכשיר מותקן בסביבה שבה הטמפרטורה משתנה במהירות ובקיצוניות?

במקרה של שינויי טמפרטורה מהירים בסביבה שבה מותקן המכשיר, מתרחשת התעבות, שעלולה לגרום דהייה או דליפה של תמונות וטקסט. אם <Control Condensation> מוגדר כ-<On>, התעבות בתוך המכשיר תוסר. הסרת ההתעבות תתבצע באופן אוטומטי בעקבות שינויי טמפרטורה.
חשוב
במהלך הסרת ההתעבות, ייתכן שלא תתאפשר הדפסה תקינה, ועלולים להתקבל ניירות ריקים.
אם תגדיר את האפשרות כ-<On>, תצטרך להשאיר את המכשיר מופעל כדי לשמור על אפקט הסרת ההתעבות.
אם תגדיר לאפשרות <On>, ההגדרה של הכיבוי האוטומטי תושבת.

האם מופיעות מריחות בפלט של עבודת צילום בהתאם לסוג הנייר או לתנאי הסביבה?

ייתכן ששינוי ההגדרה של <Correct Blurry Image for Copy> יפתור את הבעיה. אפקט השיפור חלש יותר ב-<Mode 1> וחזק יותר ב-<Mode 3>.
הערה
הגדרה של אפקט שיפור חזק יותר עלולה להוביל לצפיפות הדפסה בהירה יותר.