> כאשר לא ניתן להדפיס כראוי > תוצאות ההדפסה אינן משביעות רצון > מופיעים כתמי מריחה והתזות טונר
54AS-05X

מופיעים כתמי מריחה והתזות טונר

סיבה אפשרית היא שלא נעשה שימוש בנייר המתאים או שהכמות שנותרה במחסניות הטונר אוזלת. בדוק את הדברים הבאים.

האם אתה משתמש בנייר מתאים?

בדוק את הנייר שבשימוש והחלף בנייר מתאים.

האם מריחות והתזות טונר מופיעות בעת השימוש במכשיר בסביבה עם רמת לחות נמוכה?

שנה את ההגדרות של <Low Humidity Mode>. אפקט השיפור חזק יותר ב-<Mode 2> מאשר ב-<Mode 1>. נסה תחילה עם <Mode 1>.
הערה
אם <Low Humidity Mode> מוגדרת, ייתכן שתתקבל צפיפות הדפסה נמוכה יותר או בלתי-אחידה בעת השימוש במכשיר בסביבה עם לחות גבוהה.

האם הכמות שנותרה במחסנית הטונר נמוכה?

בדוק את הכמות שנותרה במחסניות הטונר, והחלף את מחסניות הטונר לפי הצורך.
ללא קשר לרמת הטונר המוצגת, מחסנית הטונר עשויה להגיע לסוף חייה בשל תנאי סביבה של המכשיר ובשל חומרים מתכלים במחסנית. החלף את מחסנית הטונר.