> כאשר לא ניתן להדפיס כראוי > הנייר מוזן בצורה שגויה
54AS-06A

הנייר מוזן בצורה שגויה

אם הנייר אינו מוזן כהלכה, נסה את הפתרונות האפשריים הבאים.