> בעיות בחיבור LAN אלחוטי > לא ניתן לעבור בין LAN חוטי לבין LAN אלחוטי
54AS-04A

לא ניתן לעבור בין LAN חוטי לבין LAN אלחוטי

כדי לעבור בין LAN חוטי לבין LAN אלחוטי, עליך לפעול מלוח ההפעלה של המכשיר ולהגדיר מחדש את הגדרות הרשת. בדוק את הדברים הבאים.

האם ביצעת פעולת מעבר מלוח ההפעלה של המכשיר?

לא ניתן לשנות את שיטת החיבור מבלי לבצע פעולת מעבר.

האם המכשיר מחובר כהלכה ל-LAN חוטי או ל-LAN אלחוטי?

בדוק האם המכשיר מחובר כהלכה ל-LAN חוטי או ל-LAN אלחוטי.
הערה
שים לב שאם תשנה את הגדרת החיבור לחיבור LAN אלחוטי מהגדרה אחרת (חיבור USB או חיבור LAN חוטי), עליך להסיר את התקנת כל מנהלי ההתקנים מהמחשב שלך ולאחר מכן להתקין אותם שוב. למידע נוסף, עיין במדריכים של מנהלי ההתקנים הרלוונטיים באתר המדריכים המקוון.