> בעיות בחיבור LAN אלחוטי > לא ניתן להתחבר אל LAN אלחוטי ואל LAN חוטי בו-זמנית
54AS-049

לא ניתן להתחבר אל LAN אלחוטי ואל LAN חוטי בו-זמנית

לא ניתן להשתמש בחיבור LAN אלחוטי וחיבור LAN חוטי בו-זמנית.
בחיבורים הבאים ניתן להשתמש בו-זמנית: כבל USB עם LAN אלחוטי, או כבל USB עם LAN חוטי.