> כאשר לא ניתן להדפיס כראוי > תוצאות ההדפסה אינן משביעות רצון > לא ניתן לקרוא את הברקוד המודפס
54AS-05A

לא ניתן לקרוא את הברקוד המודפס

האם ייתכן שלא ניתן לקרוא ברקוד קטן או ברקוד הכולל קווים עבים?
הגדל את הברקוד.
אם כיוון הקווים שבברקוד נמצא בניצב לכיוון פלט הנייר, סובב את התמונה ב-90 מעלות כך שהקווים יהיו מקבילים לכיוון פלט הנייר.
אם הבעיה ממשיכה גם לאחר ביצוע הפעולה לעיל, שנה את המצב על ידי שימוש ב-[Barcode Adjustment Mode] שבמנהל המדפסת. אפקט השיפור חלש ביותר ב-[Mode 1] וחזק ביותר ב-[Mode 5]. נסה את הכוונון שמתחיל ב-[Mode 1].
הלשונית [Finishing]  [Advanced Settings]  [Barcode Adjustment Mode]  בחר את המצב
הערה
אם אפקט השיפור חזק יותר, צפיפות ההדפסה מתבהרת.
ייתכן ש-[Barcode Adjustment Mode] לא יוצג, בהתאם להגדרות מנהל המדפסת. לקבלת מידע על אופן התצוגה שלו, עיין במדריכים של מנהלי ההתקנים הרלוונטיים באתר המדריכים המקוון.
אם צוין [Barcode Adjustment Mode], ההגדרה <Correct Blurry Image> מושבתת. כמו כן, ציון [Mode 4] או[Mode 5] מאט את ההדפסה.