> כאשר הבעיה נמשכת > כאשר לא ניתן לפתור בעיה
54AS-0E9

כאשר לא ניתן לפתור בעיה

צור קשר עם המשווק או עם נציג השירות.
חשוב
אל תפרק או תתקן את המכשיר בעצמך
אם תפרק או תתקן את המכשיר בעצמך, ייתכן שהוא לא יהיה מכוסה באחריות.

בעת פנייה ל-Canon

בעת פנייה אלינו, הכן את הפרטים הבאים:
שם המוצר (MF553dw / MF552dw)
הסוכן שממנו רכשת את המכשיר
פרטים על הבעיה (כגון מה עשית ומה קרה כתוצאה מכך)
מספר סידורי (מופיע על התווית בצד אחורי של המכשיר)
הערה
בדיקת המספר הסידורי מלוח ההפעלה
בחר <Status Monitor>  <Device Information>  <Serial Number>.