> בעיות בחיבור LAN אלחוטי > לא בטוח באיזה SSID או מפתח רשת של הנתב האלחוטי או של נקודת הגישה להשתמש
54AS-08J

לא בטוח באיזה SSID או מפתח רשת של הנתב האלחוטי או של נקודת הגישה להשתמש

בדוק את ה-SSID או את מפתח הרשת כדלקמן.
בדוק האם ניתן למצוא את ה-SSID בנתב האלחוטי, בהתקן נקודת גישה או באריזה שלהם.
בדוק את ה-SSID או את מפתח הרשת של הנתב האלחוטי או של נקודת הגישה באמצעות ‏Canon MF/LBP Wireless Setup Assistant (מסייע התקנה אלחוטית MF/LBP Canon).