> כאשר לא ניתן להדפיס כראוי > תוצאות ההדפסה אינן משביעות רצון > מופיעים כתמי מריחה בתדפיסים
54AS-09E

מופיעים כתמי מריחה בתדפיסים

סיבה אפשרית היא שלא נעשה שימוש בנייר המתאים או שישנה בעיה עם סביבת ההפעלה. בדוק את הדברים הבאים.

האם אתה משתמש בנייר מתאים?

בדוק את הנייר שבשימוש והחלף בנייר מתאים.

האם מופיעים כתמי מריחה בעת השימוש במכשיר בסביבה בעלת רמת לחות נמוכה?

הגדר את <Low Humidity Mode> כ-<On>.
הערה
אם תגדיר אפשרות זו כ-<On>, ייתכן שתתקבל צפיפות הדפסה נמוכה יותר או בלתי-אחידה בעת השימוש במכשיר בסביבה עם לחות גבוהה.

האם המכשיר מותקן בסביבה שבה הטמפרטורה משתנה במהירות ובקיצוניות?

במקרה של שינויי טמפרטורה מהירים בסביבה שבה מותקן המכשיר, מתרחשת התעבות, שעלולה לגרום דהייה או דליפה של תמונות וטקסט. אם <Control Condensation> מוגדר כ-<On>, התעבות בתוך המכשיר תוסר. הסרת ההתעבות תתבצע באופן אוטומטי בעקבות שינויי טמפרטורה.
חשוב
במהלך הסרת ההתעבות, ייתכן שלא תתאפשר הדפסה תקינה, ועלולים להתקבל ניירות ריקים.
אם תגדיר את האפשרות כ-<On>, תצטרך להשאיר את המכשיר מופעל כדי לשמור על אפקט הסרת ההתעבות.
אם תגדיר לאפשרות <On>, ההגדרה של הכיבוי האוטומטי תושבת.