> כאשר לא ניתן להדפיס כראוי > תוצאות ההדפסה אינן משביעות רצון > כתמי מריחה מופיעים בקצה התדפיסים
54AS-09C

כתמי מריחה מופיעים בקצה התדפיסים

סיבה אפשרית היא שלא נעשה שימוש בנייר המתאים או שישנה בעיה עם הגדרות השוליים. בדוק את הדברים הבאים.

האם אתה משתמש בנייר מתאים?

בדוק את הנייר שבשימוש והחלף בנייר מתאים. בנוסף, הגדר את גודל וסוג הנייר כהלכה.

האם אתה מדפיס נתונים ללא שוליים?

תסמין זה מתרחש אם השוליים מוגדרים כלא קיימים במנהל המדפסת. הקפד שיהיו שוליים מסביב למסמך המודפס.
הלשונית [Finishing]  [Advanced Settings]  [Expand Print Region and Print]  [Off]