> כאשר לא ניתן להדפיס כראוי > תוצאות ההדפסה אינן משביעות רצון > הצד האחורי של הנייר מוכתם
54AS-09X

הצד האחורי של הנייר מוכתם

סיבה אפשרית היא שלא נעשה שימוש בנייר המתאים או שיחידת הקיבוע מלוכלכת. בדוק את הדברים הבאים.

האם טענת נייר שגודלו קטן יותר מגודל נתוני ההדפסה?

בדוק כדי לוודא שגודל הנייר מתאים לגודל נתוני ההדפסה.

האם ניקית את יחידת הקיבוע?

יש לנקות את יחידת הקיבוע.