> כאשר לא ניתן להדפיס כראוי > תוצאות ההדפסה אינן משביעות רצון > גוון הצבע לא תקין
54AS-02H

גוון הצבע לא תקין

סיבה אפשרית היא שלא נעשה שימוש בנייר המתאים או שישנה בעיה עם צד הנייר עליו מדפיסים. בדוק את הדברים הבאים.

האם אתה משתמש בנייר מתאים?

בדוק את הנייר שבשימוש והחלף בנייר מתאים.

האם ההדפסה מבוצעת בצד הנכון של הנייר?

במספר סוגי נייר, צד אחד מתאים להדפסה אך הצד השני אינו מתאים. אם איכות ההדפסה נמוכה, נסה להדפיס על הצד השני של הנייר.

האם ביצעת התאמה מלאה של השינוי ההדרגתי?

כדי לקבל תוצאת צילום אופטימלית, בצע <Full Adjust>.