> כאשר לא ניתן להדפיס כראוי > תוצאות ההדפסה אינן משביעות רצון > כתמי מריחה מופיעים בקצה התדפיסים
54AS-026

כתמי מריחה מופיעים בקצה התדפיסים

סיבה אפשרית היא שלא נעשה שימוש בנייר המתאים או שישנה בעיה עם הגדרות השוליים. בדוק את הדברים הבאים.

האם אתה משתמש בנייר מתאים?

בדוק את הנייר שבשימוש והחלף בנייר מתאים. בנוסף, הגדר את גודל וסוג הנייר כהלכה.

האם אתה מדפיס נתונים ללא שוליים?

תסמין זה מתרחש אם השוליים מוגדרים כלא קיימים במנהל המדפסת. הקפד שיהיו שוליים מסביב למסמך המודפס.
הלשונית [Finishing]‏  [Advanced Settings]‏  [Expand Print Region and Print]‏  [Off]

האם מופיעים כתמי מריחה על גבי התדפיסים בעת ביצוע הדפסה רציפה? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

תופעה זאת עלולה לקרות בעת עבודות הדפסה רציפות המכילות תמונות רבות עם חצאי טונים*. שנה את ההגדרות של <Auto Clean Fixing Assembly> או של <Regularly Clean Fix. Assembly>. על ידי הגדרת <Auto Clean Fixing Assembly>, ניתן להגדיר כך שהניקוי האוטומטי של יחידת הקיבוע יבוצע לצורך מניעת כתמי מריחה. אם תגדיר את <Regularly Clean Fix. Assembly> לרמה גבוהה יותר, תדירות הניקוי השגרתי תגדל.
* חצאי טונים משמשים עבור תאי טבלה, גרפים, רקעי חומרי מצגת, תמונות וכדומה.
הערה
בכל פעם שמבוצע ניקוי באמצעות <Auto Clean Fixing Assembly>, יוצא פלט של דף נייר.
אם תגדיר את <Regularly Clean Fix. Assembly> לרמה גבוהה יותר, מהירות ההדפסה תהיה איטית יותר.
אם הסימפטום לא משתפר לאחר שינוי ההגדרה של <Regularly Clean Fix. Assembly>, או אם אינך מעוניין להגדיר את <Auto Clean Fixing Assembly>, בצע ‎‎<Clean Fixing Assembly (Reduce Paper Back Side Stain)‎>‎‎.
הערה
פעולה זו תהיה אפקטיבית יותר אם תבוצע כשעה אחת לאחר ההשלמה של הפעלת ההדפסה הקודמת.