> כאשר לא ניתן להדפיס כראוי > תוצאות ההדפסה אינן משביעות רצון > חלק מהדף לא הודפס
54AS-02C

חלק מהדף לא הודפס

סיבה אפשרית היא שישנה בעיה עם הגדרות השוליים או שהנייר לא נטען כהלכה. בדוק את הדברים הבאים.

האם אתה מדפיס נתונים ללא שוליים?

תסמין זה מתרחש אם השוליים מוגדרים כלא קיימים במנהל המדפסת. הקפד שיהיו שוליים מסביב למסמך המודפס.
הלשונית [Finishing]  [Advanced Settings]  [Expand Print Region and Print]  [Off]

האם מכווני הנייר מיושרים עם קצוות הנייר?

אם מכווני הנייר משוחררים מדי או הדוקים מדי, ייתכן שחלק מהמסמך לא יודפס.

האם המכשיר מותקן בסביבה שבה הטמפרטורה משתנה במהירות ובקיצוניות?

במקרה של שינויי טמפרטורה מהירים בסביבה שבה מותקן המכשיר, מתרחשת התעבות, שעלולה לגרום דהייה או דליפה של תמונות וטקסט. אם <Control Condensation> מוגדר כ-<On>, התעבות בתוך המכשיר תוסר. הסרת ההתעבות תתבצע באופן אוטומטי בעקבות שינויי טמפרטורה.
חשוב
במהלך הסרת ההתעבות, ייתכן שלא תתאפשר הדפסה תקינה, ועלולים להתקבל ניירות ריקים.
אם תגדיר את האפשרות כ-<On>, תצטרך להשאיר את המכשיר מופעל כדי לשמור על אפקט הסרת ההתעבות.
אם תגדיר לאפשרות <On>, ההגדרה של הכיבוי האוטומטי תושבת.