> כאשר לא ניתן להדפיס כראוי > הנייר מתקמט או מסתלסל > הנייר מתקמט
54AS-02S

הנייר מתקמט

סיבה אפשרית היא שהנייר לא נטען כהלכה או שלא נעשה שימוש בנייר המתאים. בדוק את הדברים הבאים.

האם הנייר טעון כהלכה?

אם הנייר לא נטען מתחת לקו מגבלת הטעינה או שנטען באלכסון, הוא עלול להתקמט.

האם אתה משתמש בנייר שספג לחות?

החלף בנייר מתאים.

האם בעיה זאת מתרחשת בעת הדפסה על נייר רגיל או נייר דק? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

שנה את ההגדרות של <Paper Wrinkle Correction>. אפקט השיפור חזק יותר ב-<Mode 2> מאשר ב-<Mode 1>. נסה תחילה עם <Mode 1>.
הערה
הגדרה של אפקט שיפור גדול יותר עלולה להוביל לתדפיסים דהויים או להאטת ההדפסה.

האם בעיה זאת מתרחשת בעת הדפסה על מעטפות או על נייר דק? (MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw)

שנה את ההגדרות של <Paper Wrinkle Correction>. <Mode 1> יעיל למעטפות. <Mode 2> מעניק שיפור גדול יותר, ויעיל למעטפות ונייר דק. נסה תחילה עם <Mode 1>.
הערה
אם נקבע <Mode 1> או <Mode 2>, ייתכן טשטוש של התמונות המודפסות.

האם אתה משתמש בנייר מתאים?

בדוק את הנייר שבשימוש והחלף בנייר מתאים.