> כאשר לא ניתן להדפיס כראוי > הנייר מתקמט או מסתלסל > הנייר מסתלסל
54AS-02U

הנייר מסתלסל

סיבה אפשרית היא שלא נעשה שימוש בנייר המתאים. בדוק את הדברים הבאים.

האם אתה משתמש בנייר מתאים?

בדוק את הנייר שבשימוש והחלף בנייר מתאים. בנוסף, ציין את הגדרות גודל וסוג הנייר כהלכה.
שנה את ההגדרות של <Paper Curl Correction>. אפקט השיפור חזק יותר ב-<Mode 2> מאשר ב-<Mode 1>. נסה תחילה עם <Mode 1>.
הערה
הגדרה של אפקט שיפור גדול יותר עלולה להוביל לתדפיסים דהויים או להאטת ההדפסה.
טען שוב את הנייר על ידי שינוי הצד להדפסה (הצד הקדמי/הצד האחורי).
חשוב
במקרים נדירים התסמין עלול להחריף בהתאם לנייר. במקרה כזה, שנה את הצד של גב ההדפסה לצד הקודם.

האם אתה משתמש בנייר שספג לחות?

החלף בנייר מתאים.
שנה את ההגדרה של <Paper Type> להגדרה של נייר דק יותר. למשל, אם ההגדרה הנוכחית היא <Plain 1>, שנה אותה לאפשרות <Thin 1>.
שנה את ההגדרות של <Paper Curl Correction>. אפקט השיפור חזק יותר ב-<Mode 2> מאשר ב-<Mode 1>. נסה תחילה עם <Mode 1>.
הערה
הגדרה של אפקט שיפור גדול יותר עלולה להוביל לתדפיסים דהויים או להאטת ההדפסה.

האם אתה משתמש במכשיר בסביבה עם רמת לחות גבוהה? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

הגדרת <Reduce Toner Fixing Stain 2> לאפשרות <Mode 1> עשויה לפתור את הבעיה.
הערה
הגדרת האפשרות כ-<Mode 1> עלולה לגרום לדהיית תדפיסים.