> כאשר הבעיה נמשכת > כאשר לא ניתן לפתור בעיה
54AS-033

כאשר לא ניתן לפתור בעיה

צור קשר עם הסוכן המקומי המורשה של Canon או עם קו הסיוע של Canon.
חשוב
אל תפרק או תתקן את המכשיר בעצמך
אם תפרק או תתקן את המכשיר בעצמך, ייתכן שהוא לא יהיה מכוסה באחריות.

בעת פנייה ל-Canon

בעת פנייה אלינו, הכן את הפרטים הבאים:
שם המוצר (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw / MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw)
הסוכן שממנו רכשת את המכשיר
פרטים על הבעיה (כגון מה עשית ומה קרה כתוצאה מכך)
מספר סידורי (מופיע על התווית בצד אחורי של המכשיר)
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
MF645Cx / MF643Cdw
MF641Cw
הערה
בדיקת המספר הסידורי מלוח ההפעלה
בחר <Status Monitor>‏  <Device Information>‏  <Serial Number>.