> בעיות אחרות > לא ניתן להוציא לפועל משימות עקב קיבולת זיכרון מועטת
54AS-031

לא ניתן להוציא לפועל משימות עקב קיבולת זיכרון מועטת

יש להגדיל את שטח הזיכרון הפנוי.
אם עבודת שליחה או הדפסה נמצאת בתור, המתן עד להשלמת העבודה.
הדפס, שלח או מחק מהזיכרון את הנתונים שאין לך צורך בהם.