> בעיות בחיבור LAN אלחוטי > ה-SSID של הנתב האלחוטי או של נקודת הגישה שבו יש להשתמש אינו מוצג ברשימת נקודות הגישה
54AS-00Y

ה-SSID של הנתב האלחוטי או של נקודת הגישה שבו יש להשתמש אינו מוצג ברשימת נקודות הגישה

סיבה אפשרית היא שה-SSID של הנתב האלחוטי או של נקודת הגישה שבו יש להשתמש אינו נכון או לא ציבורי. בדוק את הדברים הבאים.

האם ה-SSID נכון?

בדוק האם ה-SSID של הנתב האלחוטי או נקודת הגישה שכתבת נכון.

האם המכשיר מחובר כהלכה לרשת?

בדוק את החיבור לרשת. אם הבעיה נמשכת גם לאחר שבדקת שחיבור הרשת תקין, בדוק את הגדרות האבטחה של הנתב האלחוטי או של נקודת הגישה. אם יש בכך צורך, הגדר מחדש את ההגדרות. כאשר המכשיר לא מצליח להתחבר ל-LAN האלחוטי

האם בדקת את ההגדרות של הנתב האלחוטי או של נקודת הגישה?

כאשר מצב מוסתר*1 או כאשר סירוב חיבור כלשהו*2 מופעלים, ייתכן שה-SSID לא מוצג. הגדר את הגדרות חיבור ה-LAN האלחוטי באמצעות הזנה ידנית.
*1פונקציה המשביתה את הזיהוי האוטומטי של ה-SSID של הנתב האלחוטי או של נקודת הגישה בהתקנים אחרים.
*2פונקציה שבה הנתב האלחוטי או נקודת הגישה מסרבים לחיבור אם ה-SSID של ההתקן המיועד לחיבור מוגדר תחת מצב "הכל" או ריק.
בדוק שלא מוגדרים ערוצים אחרים למעט ערוץ 1 עד ערוץ 13. כאשר נעשה שימוש במספר נתבים אלחוטיים או נקודות גישה, יש למנוע הפרעות של תדרי רדיו על ידי הגדרת ערוצים נפרדים ורחוקים זה מזה כגון "נתב א": ערוץ 1, נתב ב': ערוץ 6, נתב ג': ערוץ 11".
הערה
למידע נוסף אודות כיצד לבדוק או להגדיר מחדש את הגדרות הערוץ, עיין במדריכי ההוראות של הנתבים האלחוטיים או של נקודות הגישה או צור קשר עם היצרן.