> בעיות בצילום/בהדפסה > צפיפות צילום נמוכה
54AS-01C

צפיפות צילום נמוכה

סיבה אפשרית היא שמשטח הזכוכית או המזין מלוכלכים או שהגדרות הצילום אינן תקינות. בדוק את הדברים הבאים.

האם משטח הזכוכית או המזין מלוכלכים?

נקה את משטח הזכוכית או את המזין.

האם הגדרות הצילום תקינות?

בדוק את הגדרות איכות התמונה והתאמת הצפיפות בפריטי הגדרת הצילום. שנה את ההגדרות במקרה הצורך.

האם שינית את הגדרות הצילום המשמשות כברירת מחדל?

אם שינית את הגדרות ברירת המחדל באמצעות ‎‎<Change Default Settings (Copy)‎>‎‎, אתחל את ההגדרות כדי לשחזר את ברירת המחדל של היצרן.