> בעיות בצילום/בהדפסה > נראה שההדפסה איטית מדי
54AS-018

נראה שההדפסה איטית מדי

סיבה אפשרית היא ששטח הזיכרון הפנוי אוזל. בדוק את הדברים הבאים.
הערה
התופעות הבאות קורות כתוצאה ממאפייני המכשיר ולכן הן אינן נחשבות כחריגות.
לוקח זמן עד שהדף הראשון מודפס.
מהירות ההדפסה עשויה להיות איטית יותר בהתאם לכיוון הנייר שנטען. אם הדבר אפשרי, שנה את כיוון הנייר.
לאחר פעילות הדפסה רציפה או הדפסה על נייר צר, מהירות ההדפסה יורדת או שההדפסה נפסקת כדי לאפשר ליחידה הראשית התאמת טמפרטורה או התאמת איכות התמונה.
כאשר ההדפסה נפסקת, המתן מעט. כאשר ההתאמה מסתיימת, ההדפסה תמשיך מאותו מקום.

האם שטח הזיכרון הפנוי אוזל?

הדפס, שלח או מחק מהזיכרון את הנתונים שאין לך צורך בהם.

האם אתה משתמש בפונקציית ההדפסה המאובטחת?

אם אינך משתמש בפונקציית האבטחה המאובטחת, מומלץ להגדיר את <Use Secure Print> לאפשרות <Off>.