> בעיות עם הפקס/הטלפון > פקסים שנשלחו אינם יוצאים במצב נקי
54AS-01J

פקסים שנשלחו אינם יוצאים במצב נקי

סיבה אפשרית היא שמשטח הזכוכית או המזין מלוכלכים או שהגדרות השליחה אינן תקינות. בדוק את הדברים הבאים.

האם משטח הזכוכית או המזין מלוכלכים?

נקה את משטח הזכוכית או את המזין. אם הניקוי לא משפר את התוצאות, ייתכן שהסיבה היא מכשיר הפקס של הנמען.

האם הגדרות השליחה תקינות?

בדוק את הגדרות איכות התמונה בפריטי הגדרת השליחה. שנה את ההגדרות במקרה הצורך.

האם שינית את הגדרות השליחה המשמשות כברירת מחדל?

אם שינית את הגדרות ברירת המחדל באמצעות ‎‎‎<Change Default Settings (Fax)‎>‎, אתחל את ההגדרות כדי לשחזר את ברירת המחדל של היצרן.