> בעיות עם הפקס/הטלפון > מהירות הקבלה נמוכה מדי
54AS-01U

מהירות הקבלה נמוכה מדי

צור קשר עם השולח כדי לבדוק האם הגדרת הרזולוציה תקינה.