> בעיות ברשת > אינך מצליח להתחבר למדפסת משותפת
54AS-00L

אינך מצליח להתחבר למדפסת משותפת

בדוק האם המכשיר מופיע בין המדפסות המשותפות ברשת כולל שרת ההדפסה.
אם הוא לא מוצג, צור קשר עם מנהל הרשת או מנהל השרת.