> בעיות ברשת > אינך מצליח למצוא את שרת ההדפסה כדי להתחבר אליו
54AS-00K

אינך מצליח למצוא את שרת ההדפסה כדי להתחבר אליו

בדוק את הסטטוס של שרת ההדפסה ושל המחשב.
בדוק האם שרת ההדפסה והמחשב מחוברים כהלכה?
בדוק האם שרת ההדפסה פועל.
בדוק האם יש לך הרשאות משתמש כדי להתחבר לשרת ההדפסה. אם אינך בטוח, פנה למנהל השרת.
בדוק האם [גילוי רשת] מופעל.