> בעיות ברשת > אינך בטוח בכתובת ה-IP שהוגדרה
54AS-00H

אינך בטוח בכתובת ה-IP שהוגדרה

באפשרותך לבדוק את כתובת ה-IP באמצעות ההליך הבא.

הצגת הגדרות IPv4

<Status Monitor> <Network Information> <IPv4> בחר את ההגדרה שברצונך להציג בדוק את ההגדרות

הצגת הגדרות IPv6

<Status Monitor> <Network Information> <IPv6> בחר את ההגדרה שברצונך להציג בדוק את ההגדרות