> בעיות ברשת > אינך בטוח בכתובת ה-IP שהוגדרה
54AS-00H

אינך בטוח בכתובת ה-IP שהוגדרה

באפשרותך לבדוק את כתובת ה-IP באמצעות ההליך הבא.

הצגת הגדרות IPv4

<Status Monitor>‏ <Network Information>‏ <IPv4>‏ בחר את ההגדרה שברצונך להציג בדוק את ההגדרות

הצגת הגדרות IPv6

<Status Monitor>‏ <Network Information>‏ <IPv6>‏ בחר את ההגדרה שברצונך להציג בדוק את ההגדרות