> בעיות בצילום/בהדפסה > נראה שהטקסט שהודפס הושחת
54AS-04K

נראה שהטקסט שהודפס הושחת

סיבה אפשרית היא שמנהל המדפסת לא הותקן כהלכה או שישנה בעיה עם המסמך. בדוק את הדברים הבאים.

האם אתה משתמש במנהל המדפסת המתאים?

בדוק האם מנהל המדפסת המתאים הותקן עבור המכשיר.
במהלך ההדפסה, בדוק האם מנהל המדפסת המתאים נבחר עבור המכשיר.

האם ישנה בעיה עם מנהל ההתקן של המדפסת?

התקן מחדש את מנהל המדפסת. למידע נוסף אודות תהליך ההתקנה, עיין במדריכים של מנהלי ההתקנים הרלוונטיים באתר המדריך המקוון.

האם אתה מדפיס באמצעות חיבור USB?

החלף את כבל ה-USB. אם אתה משתמש בכבל USB ארוך, החלף אותו בכבל קצר.
אם אתה משתמש ברכזת USB, חבר את המכשיר ישירות למחשב באמצעות כבל USB. אם התקשורת לא אפשרית רק בעת השימוש ברכזת ה-USB, צור קשר עם יצרן רכזת ה-USB.

האם השחתת תווים מתרחשת בעת הדפסת מסמך מסוים או בעת הדפסה באמצעות יישום מסוים?

צור את המסמך המדובר מההתחלה או ייבא את תוכן המסמך לקובץ חדש, ולאחר מכן נסה להדפיס שוב.
בדוק האם ניתן להדפיס את המסמך כהלכה באמצעות יישום אחר. אם הצלחת, הדבר מעיד על כך שישנה בעיה עם היישום המקורי. צור קשר עם יוצר היישום.