> בעיות בסריקה > הדיו עובר מצד אחד של הדף לצדו השני במסמכים שנסרקו
54AS-021

הדיו עובר מצד אחד של הדף לצדו השני במסמכים שנסרקו

נזילת דיו עלולה לקרות אם הגדרת הצפיפות אינה נכונה. בדוק האם התאמת הצפיפות נכונה, ושנה את ההגדרה במקרה הצורך.