> בעיות בסריקה > המסמכים שנסרקו נראים חיוורים או מלוכלכים
54AS-020

המסמכים שנסרקו נראים חיוורים או מלוכלכים

סיבה אפשרית היא שמשטח הזכוכית או המזין מלוכלכים או שישנה בעיה עם מנהל ההתקן של הסורק. בדוק את הדברים הבאים.

האם משטח הזכוכית או המזין מלוכלכים?

נקה את משטח הזכוכית או את המזין.

האם הסריקה דרך יישומים אחרים יוצאת ברורה?

אם הסריקה דרך יישומים אחרים יוצאת ברורה, ייתכן שישנה בעיה עם מנהל ההתקן של הסורק או עם התכנה. התקן מחדש את מנהל ההתקן של הסורק או את התכנה.