> בעיות בסריקה > לא ניתן לסרוק דרך המחשב
54AS-01Y

לא ניתן לסרוק דרך המחשב

סיבה אפשרית היא שמסמך המקור לא הונח כהלכה או שישנה בעיה עם הגדרות מנהל ההתקן של הסורק. בדוק את הדברים הבאים.

האם מסמך המקור הונח כהלכה?

הנח את מסמך המקור כהלכה.

האם ישנה בעיה עם מנהל ההתקן של הסורק או עם התכנה?

התקן מחדש את מנהל ההתקן של הסורק או את התכנה.

האם הגדרת הרזולוציה נכונה?

אם הרזולוציה גבוהה מדי, ייתכן שהסריקה לא תתאפשר בהתאם לסביבה. במקרה כזה, הקטן את הרזולוציה ובדוק האם ניתן לסרוק.