> בעיות בסריקה > לא ניתן לשמור את המסמכים שנסרקו במחשב
54AS-01X

לא ניתן לשמור את המסמכים שנסרקו במחשב

סיבה אפשרית היא שמסמך המקור לא הונח כהלכה או שישנה בעיה עם מנהל ההתקן של הסורק. בדוק את הדברים הבאים.

האם מסמך המקור הונח כהלכה?

הנח את מסמך המקור כהלכה.

האם ישנה בעיה עם מנהל ההתקן של הסורק או עם התכנה?

התקן מחדש את מנהל ההתקן של הסורק או את התכנה.