> בעיות בחיבור ה-USB > הפעלת המכשיר גורמת למחשב להידלק
54AS-014

הפעלת המכשיר גורמת למחשב להידלק

הדבר עשוי לקרות בסביבה שבה מחשב Mac ומכשיר זה מחוברים על ידי כבל USB.
נתק את כבל ה-USB ולאחר מכן הפעל את המכשיר. התחברות באמצעות רכזת USB עשויה לפתור את הבעיה.