> Si no podeu imprimir correctament > Els resultats de la impressió no són satisfactoris > No es pot llegir el codi de barres imprès
4SEJ-066

No es pot llegir el codi de barres imprès

Pot ser que no es pugui llegir un codi de barres petit o un que conté línies gruixudes.
Amplieu el codi de barres.
Si la direcció de les línies del codi de barres és perpendicular a la direcció de sortida del paper, gireu la imatge 90 graus perquè les línies siguin paral·leles a la direcció de sortida del paper.
Si el problema continua després de dur a terme l'operació anterior, canvieu el mode mitjançant l'ús de [Mode d'ajustament del codi de barres] al controlador de la impressora. L'efecte de millora és més dèbil amb [Mode 1] que amb [Mode 5]. Proveu l'ajust iniciant amb [Mode 1].
pestanya [Acabat]  [Configuració avançada]  [Mode d'ajustament del codi de barres] Seleccioneu el mode
NOTA
Si l'efecte de millora és més potent, la densitat d'impressió esdevé inferior.
És possible que l'opció [Mode d'ajustament del codi de barres] no es mostri segons les opcions del controlador de la impressora. Per obtenir informació sobre com es mostra, consulteu els manuals dels controladors corresponents al lloc web dels manuals en línia.
Si s'ha especificat [Mode d'ajustament del codi de barres], es desactivarà l'opció <Corregir imatge borrosa>. A més, si s'especifica [Mode 4] o [Mode 5], la impressió és més lenta.