> Si no podeu imprimir correctament > Els resultats de la impressió no són satisfactoris > Apareixen taques a les impressions
4SEJ-05U

Apareixen taques a les impressions

Una possible causa pot ser que no s'utilitzi un paper adequat o hi hagi un problema amb l'entorn operatiu. Comproveu el següent.

Utilitzeu el paper adequat?

Comproveu el paper que es pot utilitzar i substituïu-lo pel paper apropiat.

Apareixen les taques en utilitzar l'equip en un entorn amb poca humitat?

Canvieu l'opció per a <Mode d'humitat baixa>. L'efecte de millora és més potent amb <Mode 2> que amb <Mode 1>. Primer proveu amb <Mode 1>.
NOTA
Si s'especifica <Mode d'humitat baixa>, la densitat d'impressió pot ser inferior o desigual quan l'equip s'utilitza en un entorn amb humitat alta.

Apareixen taques a les impressions segons el tipus de paper o l'entorn operatiu?

Canvieu l'opció de <Corregir imatge borrosa>. L'efecte de millora és més dèbil amb <Mode 1> que amb <Mode 4>. Proveu l'ajust iniciant amb <Mode 1>.
NOTA
Si establiu un efecte de millora més potent, pot ser que la densitat d'impressió o la velocitat d'impressió siguin menors. També pot ser que les vores no siguin tan nítides i que els detalls siguin més rugosos.
Si s'ha especificat [Mode d'ajustament del codi de barres] al controlador de la impressora, es desactivarà l'opció <Corregir imatge borrosa>.

L'equip està instal·lat en un entorn en què la temperatura canvia ràpidament i dràstica?

Quan la temperatura canvia ràpidament a l'entorn en què l'equip està instal·lat es produeix condensació, la qual cosa pot fer que les imatges i el text es descoloreixin o presentin pèrdues. Si <Controlar nivell de rosada> s'estableix en <Activat>, la condensació a l'interior de l'equip s'elimina. L'eliminació de la condensació es pot realitzar automàticament a causa del canvi de temperatura.
IMPORTANT
Mentre es porti a terme l'eliminació de la condensació, pot ser que la impressió no es realitzi apropiadament i que el paper surti en blanc.
Si establiu aquesta opció en <Activat>, l'equip ha d'estar engegat en tot moment per mantenir l'efecte d'eliminació de la condensació.
Si establiu aquesta opció en <Activat>, es desactiva la configuració d'apagada automàtica.

Als treballs de còpia que surten, apareixen taques segons el tipus de paper o les condicions ambientals?

El problema es pot resoldre canviant l'opció de <Correg imatg borrosa per Còpia>. L'efecte de millora és més dèbil amb <Mode 1> que amb <Mode 3>.
NOTA
Si establiu un efecte de millora més potent, pot ser que la densitat d'impressió sigui menor.