> Si no podeu imprimir correctament > Els resultats de la impressió no són satisfactoris > Apareixen taques a la part inferior de les impressions
4SEJ-05S

Apareixen taques a la part inferior de les impressions

Una possible causa pot ser que no s'utilitzi un paper adequat o hi hagi un problema amb les opcions de marge. Comproveu el següent.

Utilitzeu el paper adequat?

Comproveu el paper que es pot utilitzar i substituïu-lo pel paper apropiat. Configureu correctament la mida i el tipus de paper.

Imprimiu les dades sense marges?

Aquest símptoma es produeix si no s'estableix cap marge al controlador d'impressora. Assegureu-vos d'establir marges al document que vulgueu imprimir.
Pestanya [Acabat]  [Configuració avançada]  [Amplia la zona d'impressió i imprimeix]  [Desactivat]