> Si no podeu imprimir correctament > Els resultats de la impressió no són satisfactoris > Apareixen taques i esquitxades de tòner
4SEJ-05X

Apareixen taques i esquitxades de tòner

Una possible causa pot ser que no s'utilitzi un paper adequat o s'estigui esgotant la quantitat restant als cartutxos de tòner. Comproveu el següent.

Utilitzeu el paper adequat?

Comproveu el paper que es pot utilitzar i substituïu-lo pel paper apropiat.

Apareixen taques i esquitxades de tòner en utilitzar l'equip en un entorn amb humitat baixa?

Canvieu l'opció per a <Mode d'humitat baixa>. L'efecte de millora és més potent amb <Mode 2> que amb <Mode 1>. Primer proveu amb <Mode 1>.
NOTA
Si s'especifica <Mode d'humitat baixa>, la densitat d'impressió pot ser inferior o desigual quan l'equip s'utilitza en un entorn amb humitat alta.

La quantitat restant al cartutx de tòner és baixa?

Comproveu la quantitat restant als cartutxos de tòner i, si cal, substituïu-los.
Independentment del nivell de tòner que es mostri, el cartutx de tòner pot haver arribat al final de la seva vida útil a causa de les condicions ambientals de l'equip i dels materials deteriorats del cartutx. Substituïu el cartutx de tòner.