> Missatges i codis d'error > Respostes per a cada missatge
4SEJ-038

Respostes per a cada missatge

Comproveu la llista següent per trobar les causes i solucions de cada missatge.
Si no podeu enviar cap fax o si la memòria està plena, o bé si es produeixen problemes de funcionament, apareix un missatge a la pantalla.
Potser esteu usant cartutxos no Canon o falsificats. La quantitat del cartutx no es pot mostrar correctament.
S'ha produït un error durant la verificació del certificat.
No es pot analitzar el certificat del servidor d'autenticació.
No es pot canviar el tipus de destinació de les destinacions registrades a un grup.
No es troba el punt d'accés.
No es pot imprimir. És possible que s'hagi inserit un cartutx falsificat o que no sigui de Canon.
No es poden imprimir les dades RX.
No es pot rebre el fax. Assegureu-vos que el remitent hagi enviat el fax correctament.
No es pot reconèixer la imatge.
No es pot enviar perquè s'ha especificat més d'una destinació.
No es poden especificar les destinacions de grup, ni diverses destinacions al mateix temps.
No es poden especificar les destinacions de grup amb el telèfon penjat.
No es poden utilitzar aquestes opcions. S'han restringit els enviaments a la destinació especificada.
Error de comunicació de cartutx Potser esteu utilitzant cartutxos falsificats o que no són de Canon.
Error de comunicació del cartutx. No es pot imprimir. És possible que s'hagi inserit un cartutx falsificat o que no sigui de Canon.
Canvieu la contrasenya d'autenticació.
Comproveu les opcions d'autenticació.
La còpia està restringida.
No s'ha pogut conn.
No s'ha pogut connectar. Reviseu les opcions PSK.
No s'ha pogut connectar. S'ha assolit el nombre màxim de dispositius que es poden connectar al punt d'accés.
No s'ha pogut connectar mitjançant la connexió fàcil via PC... El dispositiu es reiniciarà.
No s'ha pogut connectar amb la LAN sense fil. Apagueu i engegueu l'alimentació principal, a continuació, torneu a configurar les opcions.
No s'ha pogut connectar amb WPS. Espereu un moment i torneu a configurar les opcions.
No s'han pogut detectar connexions de dispositius sense fil.
No s'ha pogut realitzar la neteja.
No s'ha pogut establir la connexió.
No s'ha pogut realitzar l'autenticació de Sistema obert. Comproveu les opcions de WEP.
No s'ha pogut realitzar l'autenticació de Clau compartida. Comproveu les opcions de WEP.
Connexió directa finalitzada.
La connexió fàcil via PC ha finalitzat perquè s'ha esgotat el temps de espera El dispositiu es reiniciarà.
Final vida útil del cartutx.
Els faxos estan restringits.
Error d'autenticació de Google Cloud Print
Error de comunicació de Google Cloud Print
Carreg. paper.
Nivell de cartutx baix
Memòria plena (Impressió segura)
Memòria plena (Ometre error)
La Impressió de dispositiu de memòria està restringida.
No s'ha obtingut resposta de la destinació.
L'amfitrió no respon.
Paper encallat.
Diferència Opcions paper i Mida carregada
Prepareu el cartutx.
Funció d'impressió restringida.
La lectura remota està restringida.
La lectura està restringida.
Establiu la informació d'autenticació correcta.
Establiu la informació necessària per a l'autenticació.
L'especificació i el registre de noves destinacions s'han restringit.
El certificat del servidor d'autenticació ha caducat.
El certificat del servidor d'autenticació és incorrecte.
L'ordinador està restringit.
El número de fax té massa dígits.
La memòria és plena.
La memòria és plena. Torneu a introduir les opcions del tipus original.
La memòria és plena. Es cancel·larà la lectura. Voleu imprimir?
El nombre de caràcters introduïts és incorrecte o s'han fet servir caràcters no vàlids.
La memòria USB està restringida.
La clau WEP no s'ha establert correctament. Comproveu les opcions de WEP.
Utilitzeu la IU remota per establir la informació necessària per a l'autenticació.