> Els problemes persisteixen
4SEJ-0EA

Els problemes persisteixen