> Si no podeu imprimir correctament > Els resultats de la impressió no són satisfactoris > Es mostren marques irregulars al revers del paper
4SEJ-059

Es mostren marques irregulars al revers del paper

Una possible causa pot ser que no s'utilitzi un paper adequat o la unitat de fixació estigui bruta. Comproveu el següent.

Heu carregat paper més petit que la mida de les dades d'impressió?

Comproveu que la mida de paper coincideixi amb la de les dades d'impressió.

Heu netejat la unitat de fixació?

Netegeu la unitat de fixació.