> Si no podeu imprimir correctament > Els resultats de la impressió no són satisfactoris > Les impressions estan descolorides
4SEJ-053

Les impressions estan descolorides

Una possible causa pot ser que no s'utilitzi un paper adequat o s'estigui esgotant la quantitat restant als cartutxos de tòner. Comproveu el següent.

Utilitzeu el paper adequat?

Comproveu el paper que es pot utilitzar i substituïu-lo pel paper apropiat. Així mateix, especifiqueu correctament les opcions de la mida i el tipus de paper.

L'equip està instal·lat en un entorn en què la temperatura canvia ràpidament i dràstica?

Quan la temperatura canvia ràpidament a l'entorn en què l'equip està instal·lat es produeix condensació, la qual cosa pot fer que les imatges i el text es descoloreixin o presentin pèrdues. Si <Controlar nivell de rosada> s'estableix en <Activat>, la condensació a l'interior de l'equip s'elimina. L'eliminació de la condensació es pot realitzar automàticament a causa del canvi de temperatura.
IMPORTANT
Mentre es porti a terme l'eliminació de la condensació, pot ser que la impressió no es realitzi apropiadament i que el paper surti en blanc.
Si establiu aquesta opció en <Activat>, l'equip ha d'estar engegat en tot moment per mantenir l'efecte d'eliminació de la condensació.
Si establiu aquesta opció en <Activat>, es desactiva la configuració d'apagada automàtica.

Les impressions apareixen descolorides en imprimir contingut en sobres?

Les impressions es poden descolorir en imprimir sobres amb superfícies rugoses. Establir <Mode sobre superfície rugosa> a <Activat> pot resoldre el problema. No obstant això, la velocitat d'impressió pot ser menor.
NOTA
<Mode sobre superfície rugosa> funciona només quan la configuració del tipus de paper és <Sobre 2>.
Si establiu aquesta opció en <Activat>, l'opció <Correcció paper cargolat> es desactiva.

La quantitat restant al cartutx de tòner és baixa?

Comproveu la quantitat restant als cartutxos de tòner i, si cal, substituïu-los.
Independentment del nivell de tòner que es mostri, el cartutx de tòner pot haver arribat al final de la seva vida útil a causa de les condicions ambientals de l'equip i dels materials deteriorats del cartutx. Substituïu el cartutx de tòner.