> Si no podeu imprimir correctament > El paper es doblega o s'arruga > El paper es doblega
4SEJ-05F

El paper es doblega

Una possible causa pot ser que no s'utilitza paper apropiat. Comproveu el següent.

Utilitzeu el paper adequat?

Comproveu el paper que es pot utilitzar i substituïu-lo pel paper apropiat. Així mateix, especifiqueu correctament les opcions de la mida i el tipus de paper.
Canvieu l'opció per a <Correcció paper cargolat>. Si l'opció s'estableix en <Activat>, pot ser que el problema es resolgui.
NOTA
Si establiu aquesta opció en <Activat>, la velocitat d'impressió pot ser menor.
Torneu a carregar el paper i canvieu la cara en què vulgueu imprimir (anvers/revers).
IMPORTANT
En pocs casos, el símptoma pot empitjorar segons el paper. Si passa, desfeu el canvi a la cara en què s'imprimirà.

Utilitzeu paper que ha absorbit humitat?

Substituïu-lo per paper apropiat.
Canvieu l'opció de <Tipus de paper> per una opció per a paper més fi. Per exemple, si està establerta a <Normal 1>, canvieu-la a <Fi 1>.
Canvieu l'opció per a <Correcció paper cargolat>. Si l'opció s'estableix en <Activat>, pot ser que el problema es resolgui.
NOTA
Si establiu aquesta opció en <Activat>, la velocitat d'impressió pot ser menor.