> Altres problemes > No es poden executar treballs a causa de la poca capacitat de memòria
4SEJ-06J

No es poden executar treballs a causa de la poca capacitat de memòria

Augmenteu l'espai lliure en memòria.
Si hi ha un treball d'impressió o d'enviament en cua, espereu-vos fins que s'hagi completat el treball.
Podeu imprimir, enviar o esborrar qualsevol document desat a la memòria.