> Eliminació dels encallaments de paper > Sobre els encallaments de paper > Encallaments de paper a l'alimentador
4SEJ-07L

Encallaments de paper a l'alimentador

Feu servir el procediment següent per treure l'original.
Si hi ha originals a l'alimentador, primer traieu-los. A continuació, seguiu aquest procediment. No traieu amb força el paper encallat de l'equip. Si el paper encallat no es pot treure amb facilitat, aneu al pas següent.
1
Traieu l'original encallat de la tapa de l'alimentador.
1
Obriu la tapa de l'alimentador.
2
Traieu l'original amb compte.
3
Aixequeu la safata d'originals i traieu l'original amb compte.
4
Tanqueu la tapa de l'alimentador.
2
Traieu l'original encallat de la part inferior de l'alimentador.
1
Obriu l'alimentador.
2
Traieu l'original amb compte.
3
Tanqueu l'alimentador amb compte.
3
Torneu a col·locar l'original.