> Els problemes persisteixen
4SEJ-0E8

Els problemes persisteixen