> Si no podeu imprimir correctament > Els resultats de la impressió no són satisfactoris > Apareixen punts
4SEJ-09W

Apareixen punts

Potser la unitat de fixació està bruta.
Netegeu la unitat de fixació.
NOTA
Si establiu aquesta opció en <Activat>, la velocitat d'impressió pot ser menor.