> Si no podeu imprimir correctament > Els resultats de la impressió no són satisfactoris > El tòner de color no és adequat
4SEJ-09S

El tòner de color no és adequat

Una possible causa pot ser que no s'utilitzi un paper adequat o hi hagi un problema la cara del paper on es realitza la impressió. Comproveu el següent.

Esteu utilitzant el paper adequat?

Comproveu el paper que es pot utilitzar i substituïu-lo pel paper apropiat.

Es realitza la impressió a la cara adequada del paper?

Alguns tipus de paper tenen una cara adequada per a la impressió i una altra que no ho és. Si la qualitat d'impressió és baixa, proveu d'imprimir a la cara oposada del paper.

Heu realitzat un ajustament complet de la gradació?

Per obtenir un resultat òptim de còpia, realitzeu un <Ajust complet>.