> Si no podeu imprimir correctament > Els resultats de la impressió no són satisfactoris > No s'ha imprès una part de la pàgina
4SEJ-09K

No s'ha imprès una part de la pàgina

Una possible causa pot ser que hi ha un problema amb les opcions de marge o el paper no s'ha carregat correctament. Comproveu el següent.

Imprimiu les dades sense marges?

Aquest símptoma es produeix si no s'estableix cap marge al controlador d'impressora. Assegureu-vos d'establir marges al document que vulgueu imprimir.
Pestanya [Acabat]  [Configuració avançada]  [Amplia la zona d'impressió i imprimeix]  [Desactivat]

Les guies del paper s'alineen amb les vores?

Si les guies del paper estan massa separades o massa juntes, potser no s'imprimeixi part del document.

L'equip està instal·lat en un entorn en què la temperatura canvia ràpidament i dràstica?

Quan la temperatura canvia ràpidament a l'entorn en què l'equip està instal·lat es produeix condensació, la qual cosa pot fer que les imatges i el text es descoloreixin o presentin pèrdues. Si <Controlar nivell de rosada> s'estableix en <Activat>, la condensació a l'interior de l'equip s'elimina. L'eliminació de la condensació es pot realitzar automàticament a causa del canvi de temperatura.
IMPORTANT
Mentre es porti a terme l'eliminació de la condensació, pot ser que la impressió no es realitzi apropiadament i que el paper surti en blanc.
Si establiu aquesta opció en <Activat>, l'equip ha d'estar engegat en tot moment per mantenir l'efecte d'eliminació de la condensació.
Si establiu aquesta opció en <Activat>, es desactiva la configuració d'apagada automàtica.