> Si no podeu imprimir correctament > Els resultats de la impressió no són satisfactoris > Les impressions estan descolorides
4SEJ-09J

Les impressions estan descolorides

Una possible causa pot ser que no s'utilitzi un paper adequat o s'estigui esgotant la quantitat restant als cartutxos de tòner. Comproveu el següent.

Esteu utilitzant el paper adequat?

Comproveu el paper que es pot utilitzar i substituïu-lo pel paper apropiat. A més, especifiqueu correctament les opcions de mida i tipus de paper.

La impressió està descolorida o té una densitat irregular segons el tipus de paper o les condicions de l'entorn?

Canvieu l'opció per a <Millora de la fixació>. Canviar els valors del mode pot resoldre el problema.
NOTA
Si ho establiu a <Activat>, imatges fantasmes poden aparèixer en zones en blanc.

L'equip està instal·lat en un entorn en què la temperatura canvia ràpidament i dràstica?

Quan la temperatura canvia ràpidament a l'entorn en què l'equip està instal·lat es produeix condensació, la qual cosa pot fer que les imatges i el text es descoloreixin o presentin pèrdues. Si <Controlar nivell de rosada> s'estableix en <Activat>, la condensació a l'interior de l'equip s'elimina. L'eliminació de la condensació es pot realitzar automàticament a causa del canvi de temperatura.
IMPORTANT
Mentre es porti a terme l'eliminació de la condensació, pot ser que la impressió no es realitzi apropiadament i que el paper surti en blanc.
Si establiu aquesta opció en <Activat>, l'equip ha d'estar engegat en tot moment per mantenir l'efecte d'eliminació de la condensació.
Si establiu aquesta opció en <Activat>, es desactiva la configuració d'apagada automàtica.

La quantitat restant al cartutx de tòner és baixa?

Comproveu la quantitat restant als cartutxos de tòner i, si cal, substituïu-los.
Independentment del nivell de tòner que es mostri, el cartutx de tòner pot haver arribat al final de la seva vida útil a causa de les condicions ambientals de l'equip i dels materials deteriorats del cartutx. Substituïu el cartutx de tòner.

Les impressions surten descolorides després de canviar el cartutx de tòner?

Les impressions poden quedar descolorides immediatament després de substituir els cartutxos de tòner per uns de nous. En aquest cas, establint <Red. impr dèbil en subs cartutx> a <Activat> pot resoldre el problema.
NOTA
Si establiu aquesta opció en <Activat>, la configuració serà efectiva la propera vegada que substituïu els cartutxos de tòner.
Just després de substituir el cartutx, el tòner necessita cert temps per distribuir-se uniformement dins del cartutx.