> Altres problemes > Sona un soroll estrany quan l'equip s'inicia o durant la impressió
4SEJ-0CY

Sona un soroll estrany quan l'equip s'inicia o durant la impressió

Una possible causa pot ser que hi ha objectes estranys dins de l'equip o no s'utilitza paper apropiat. Comproveu el següent.
NOTA
Tot i que pot produir-se un soroll fort o sobtat abans, durant o després de la impressió, això no és un problema ni un mal funcionament de l'equip.

N'hi ha trossos de paper, borses de plàstic o qualsevol altre objecte estrany dins de l'equip?

Comproveu si n'hi ha trossos de paper, borses de plàstic o qualsevol altre objecte estrany dins de l'equip.

Esteu utilitzant el paper adequat?

Comproveu el paper que es pot utilitzar i substituïu-lo pel paper apropiat.

Heu carregat el paper correctament?

Comproveu si el paper s'ha carregat correctament.

Heu instal·lat correctament els cartutxos de tòner?

Reinstal·leu els cartutxos de tòner.

Esteu fent servir cartutxos de tòner originals de Canon?

Només s'han d'utilitzar cartutxos de tòner originals de Canon com a recanvi.