> Si no podeu imprimir correctament > El paper s'alimenta de forma incorrecta > Les impressions s'inclinen
4SEJ-02X

Les impressions s'inclinen

Si les guies del paper estan massa separades o massa juntes, les impressions s'inclinen. Alineeu les guies del paper a les vores del paper.